تیم سنجش تفاهم

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تیم سنجش تفاهم

سامانه سنجش تفاهم برای اولین بار در سطح ملی و بین المللی این فضا را فراهم آورده تا زوجین بتوانند به صورت آنلاین میزان تفاهم و سازگاری خود را شناسایی نمایند و همچنین در نقاط عدم تفاهم مشاوره آنلاین دریافت کنند. این سامانه میتواند پیش از تشکیل زندگی مشترک آسیب های پیش رو را پیش بینی نموده و نسبت به حل آن از طریق مشاوره متمرکز اقدام نماید!در حال حاضر افزایش ضریب طلاق ها و کاهش ضریب ثبت ازدواج در کشور به یک بحران اجتماعی مبدل گشته که با توجه به سازوکار ثبت ازدواج و همچنین فقدان مشاوره متمرکز و هدفمند این آسیب اجتماعی هرروز رشد بیشتری پیدا می کند.

سامانه سنجش تفاهم در مراحل پیش از ازدواج، در حین ازدواج، پس از ازدواج و همچنین زوج های در حال طلاق ارائه خدمات می نماید.

فخرالدین صیدپور

مسئول هماهنگی و توسعه و عضو هیئت مدیره پایگاه تفاهم سنجی زوجین

میثم شیروانی

مدیر فنی و کد نویس پایگاه تفاهم سنجی زوجین

مهرداد قیطاسی

مخترع، ایده پرداز و مالک پایگاه تفاهم سنجی زوجین
فهرست